در صورت درخواست ارسال، اجناس توسط باربری قابل اعتماد با بارنامه معتبر به سراسر ایران ارسال می شود