هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد و بستگی به میزان سفارش و مقصد مشتریان عزیز دارد.