پس از سفارش محصول با توجه به مقصد ارسالی به بنادر بین المللی ارسال شده و با توجه به میزان کالا درون کانتینر قرار گرفته و سپس با کشتی به سراسر دنیا ارسال می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حال فرمایید.